Kuva: Ronja Verkasalo

Kontakti-Improvisaatio Finland.net


 


Mitä on KI?

 

Yleisesittely

Kontakti-improvisaatio on yhden tai useamman kumppanin kanssa harjoitettava tanssin ja liikkeen muoto, joka perustuu vuorovaikutukseen eri osapuolten välillä. Kontakti osapuolten välillä ei ole luonteeltaan samankaltaista kuin joidenkin itsepuolustuslajien kontakti, vaan mieluummin väline osapuolten tanssin ja vastausten liittämiseksi yhteiseksi tanssiksi.

Kontakti-improvisaatio (KI) perustuu nimensä mukaisesti pääosin improvisaatioon, joten siinä ei useimmiten ole mitään tiettyä rytmiä tai koreografiaa, joskin jotkut tutut liikemallit ovat usein jossain muodossa läsnä. KI voikin myös tässä suhteessa olla helpompi liikemuoto kuin jotkut tiukemmin määritellyt tanssilajit. KI:tä voi tehdä täysin ilman aiempaa tanssi- tai liikuntataustaa, ja sitä voi jokainen tehdä omien fyysisten ja muiden rajoitteiden puitteissa; mm. sokeat ja pyörätuolipotilaat voivat harjoittaa KI:tä. Sen sijaan KI vaatii jonkin verran avointa mieltä, ja erityisesti kykyä antaa ja vastaanottaa kontaktia toisilta tanssin osapuolilta. "Tavallisten" paritanssien kontakti on jo erinomainen alku!

KI:n tärkeä elementti on parin "kuunteleminen" ja toisaalta hänelle viestittäminen kontaktin kautta. Kontakti-improvisaatiota harjoitettaessa keho oppii kuuntelemaan viestejä ja toisaalta viestittämään kehollaan. KI:ssä viestintä tapahtuu pääosin tuntoaistin kautta, joka varsin usein nykypäivänä jää paitsioon, mutta jonka vaikutukset kehoon ja mieleen voivat olla hyvinkin positiivisia; KI:stä voit saada hyvän mielen ja onnellisen kehon!

Ohjatussa opetuksessa voi oppia hyviä ja turvallisia liikemalleja, joita voi käyttää sellaisenaan tai soveltaen omassa tanssissaan. Myös kehotietämys ja -tuntemus omasta ja kehosta yleensä lisääntyy KI:tä tekemällä. Parhaiten KI:tä oppii harjoittelemalla ja varovasti omia ja tanssikumppanien kykyjä seuraillen, mutta myös katselusta voi olla suurta apua.

Jamit

Kontakti-improvisaatiota harjoitetaan normaalien ohjattujen tuntien lisäksi ns. jameissa, joissa parit tai suuremmat ryhmät tanssivat jamitusta varten varatussa tilassa - itseään ja toisia tanssijoita kunnioittaen. Jamit voivat olla vapaat, tai niillä voi olla joskus joku sovittu fokus, esimerkiksi hiljaiset jamit, joissa pyritään välttämään keskustelua. Sen sijaan liikkeestä aiheutuva luonnollinen ääni on sallittua (katso myös rakenne alempaa). Myös vapaissa jameissa on joitakin sääntöjä, joita on hyvä noudattaa. Lue enemmän alta [jamikoodi].

Jamikoodi
Seuraavassa muutamia jameissa huomioitavia - lähinnä yleiseen turvallisuuteen liittyviä - asioita:
 • Kannattaa lämmitellä hyvin ja rauhassa juuri itselle sopivalla tavalla. Lämmitellä voit yksin tai yhdessä
 • Älä jätä tilan keskelle sukkia, paitoja yms. joihin liikkujat voivat liukastua tai kompastua, vaan siirrä ne reunalle - vaikka ne eivät olisi omiasikaan
 • Yleinen makoilu, hengailu ja todella hitaat tanssit on syytä tehdä sivummalla, jotta keskellä säilyy vapaa tila vauhdikkaammille tansseille. Tämä tietysti ottaen huomioon jamien sen hetkisen luonteen
 • Voit vapaasti olla tanssimatta jonkun kanssa jos et halua. Voit myös aloittaa ja keskeyttää tanssin ilman selittelyjä - tosin joskus voi olla hyvä puhua muutama sana, esimerkiksi kertoa vammoistaan tai tanssitoiveistaan
 • Terävät objektit (kellot, korut, pitkät kynnet,...) olisi syytä poistaa tai pitää tarkasti piilossa

 

Contact Improvisation Practice Score -rakenne
Yksinkertaistettu fokusoitu rakenne joka toinen viikko Zodiakissa pidettäviin lauantaisessioihin (by Malcolm Manning).
 • Saapumisaika 20 minuuttia, jonka jälkeen jameihin ei enää pääse sillä kerralla.
 • Aloitusrinki 10 minuuttia, jossa jokainen voi kertoa intresseistään, vammoistaan tjms. Samalla kerrataan myös rakenne uusille.
 • Tanssi- ja lämmittelyaikaa 120 minuuttia. Tanssin sijaan voit myös tehdä sooloa, katsella, nukkua, jne. mutta kuitenkin siten, että olet koko ajan sitoutunut ryhmään ja rakenteeseen. Tänä aikana ei puhumista. 15 minuuttia ennen loppua annetaan merkki.
 • Hiljaista aikaa 10 minuuttia palautumiseen.
 • 20 minuuttia aikaa keskusteluun, palautteeseen jne. jonka jälkeen poistuminen tilasta.
 • Ei osaosallistumisia: jos osallistut, osallistut koko ajalle (180 min).

 

Turvallisuudesta

KI voi joskus näyttää hyvinkin akrobaattiselta ja hurjalta, ja joskus se sitä onkin. Koska KI:tä tehdään kumppanien kanssa on kuitenkin hyvä pitää tanssi aina sillä tasolla, johon tuntee itse kulloinkin kykenevänsä. Villimmät jutut on useimmiten hyvä jättää siihen hetkeen kun tuntee olevansa niihin valmis. Seuraavat pari ohjesääntöä on hyvä muistaa turvallisuudesta:

 • Jos joku asia ei tunnu turvalliselta se ei todennäköisesti ole turvallinen
 • Kunnioita aina toisia yhtä paljon kuin itseäsi, ja itseäsi yhtä paljon kuin toisia
 • Omien rajojen "venyttäminen" on parempi vaihtoehto kuin "rikkominen"

Kannattaa myös aina kunnioittaa omaa tanssiaan - jos tanssikumppanisi tanssii kovin villisti, etkä koe oloasi enää turvalliseksi sinulla on täysi oikeus (ja velvollisuus) tanssia juuri itsellesi turvallisella tasolla - tai lopettaa kyseinen tanssi.